Caritas.lv

Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle

Koordinatores: Agnese Sprūģe, telefons: 26425954, Marina Rasa-Roščina, telefons: 29219727

Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles “Caritas” izveidotas 2020. gada janvārī.