Caritas.lv

Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas draudze

Koordinatore: Marija Goršelatova, telefons 29685255.

Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas draudzē Caritas grupa izveidota 2019.gadā.