Caritas.lv

Krāslavas Sv.Ludvika draudze

 

KrāslavaKoordinatore: Kristīna Babrovska, telefons: 29562343, e-pasts: caritas.k@inbox.lv, caritas.kraslava@gmail.com

Caritas Krāslava darbojas kopš 1995.gada. Tajā darbojas Krāslavas Romas katoļu draudzes locekļi – brīvprātīgie.

Caritas grupa, kas ir reģistrēta kā biedrība “Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa”:

  • Pieņem un izsniedz apģerbus un apavus.
  • Organizē ārstiecisko fizkultūru, kura notiek katru darba dienu pašvaldības sociālā dienesta telpās.
  • Katru gadu 11.augustā slimie un cilvēki ar invaliditāti tiek vesti uz Aglonas baziliku.
  • Tiek organizētas draudzes locekļu tikšanās, kurās piedalās dažādi speciālisti.
  • Mācību periodā sestdienās tiek izsniegtas pusdienas: tiek paēdināts 61 bērns no daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm, 24 pieaugušie (cilvēki ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātie un pensionāri). Pirms pusdienām notiek katehēze un lūgšanas.
  • 12 siltās maltītes sestdienās zupas virtuves darbības laikā tiek aiznestas cilvēkiem, kuri paši no mājas vairs neiziet.
  • Notiek slimnīcas un aprūpes centra apmeklējumi.
  • Tiek izdalītas dāvanu paciņas gan Ziemassvētkos, gan Lieldienās.
  • Katru ceturtdienu lūgšanu grupa, kura ietver arī Caritas grupas dalībniekus, piedalās Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācijā.