Kuldīgas Sv.Trīsvienības draudze

Koordinatore: Irīna Žilinska, telefons: 28393570. Kuldīgas Sv. Trīsvienības draudzē vienreiz mēnesī kopš 2019. gada sākuma tiekas draudzes locekļi, lai lūgtos un diskutētu par “Caritas” brīvprātīgo kalpojumu Kuldīgā. Vairākas reizes gadā tiek apciemoti cilvēki mājapmeklējumos. Regulāri darbojas drēbju istaba draudzes telpās. Mērķis ir darboties komandā, lai brīvprātīgais darbs būtu koordinēts un apzināts draudzes ietvaros.