Caritas.lv

Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze

Grupas koordinatore: Anita Kairiša, telefons: 28397736