Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle

Koordinatore: Anžella Roze-Jumiķe, telefons: 26156406 Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles Caritas grupa izveidojās 2011.gada pavasarī. Šobrīd tajā ir aptuveni 25 brīvprātīgie. Viņi palīdz tiem cilvēkiem, kuri ir lūguši palīdzību, aizpildot anketu, kas ir pieejama katedrālē. Anketas ir aizpildījuši vairāk nekā 120 cilvēku. Brīvprātīgie apciemo cilvēkus mājās, nosakot, kāda tieši palīdzība nepieciešama. Tā var būt tikai savstarpēja […]