Caritas.lv

Projektā “PROTI un DARI!” sniegts atbalsts gandrīz 40 jauniešiem

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA” divus gadus darbojās projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā kā Rīgas pašvaldības stratēģiskais partneris. Projekta mērķa grupa bija NEET jaunieši (t.i., jaunieši, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu) vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Savukārt projekta mērķis bija attīstīt šo jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Nodibinājums katram ieinteresētajam jaunietim nodrošināja divas atbalsta personas – mentoru un programmas vadītāju. Jaunieša un “CARITAS LATVIJA” sadarbības sākumā projekta mērķa sasniegšanai katram jaunietim tika sastādīta individuāla programma,  kas varēja ilgt no viena līdz deviņiem mēnešiem. Kopējā darba ilgums bija atkarīgs no sasniedzamā mērķa un jaunieša interesēm un vajadzībām. Divu gadu laikā atbalsts tika sniegts 39 jauniešiem. Visas nodarbības jauniešiem tika nodrošinātas bez maksas.

Kopdarbojoties ar biedrību “Romu Kultūras Centrs” atbalsts tika sniegts tajā skaitā arī 7 romu jauniešiem. Tāpat arī projekta sniegtās iespējas izmantoja 3 jaunietes, kuras bija nesen pārcēlušās uz dzīvi Latvijā – no Lielbritānijas, Krievijas un Ēģiptes.

Ļoti priecājamies, ka spējām turpināt darbu arī pandēmijas radītajos apstākļos, tiem veiksmīgi pielāgojoties. Tas un pārējais darbs nebūtu bijis iespējams bez lieliskās komandas – kopumā projektā ar NEET jauniešiem darbojās trīs programmas vadītājas un pieci jaunieši – mentori.

Programmas noslēgumā (vai dažkārt tai pat nenoslēdzoties) gandrīz puse no jauniešiem (16) iesaistījās darba tirgū. Divas trešdaļas no viņiem uzsāka nodarbinātību pie darba devēja, bet pārējie reģistrējās kā saimnieciskās darbības veicēji, lai īstenotu programmas laikā apgūtās profesijas – grāmatveža un manikīra. Daudzi no jauniešiem projekta rezultātā iesaistījās arī kāda dienas centra vai NVO darbībā. Liela daļa jauniešu projekta laikā vēlējās apgūt autovadīšanas prasmes. Citi jauniešu izvēlētie kursi – valodas, IT, praktiskas un teorētiskas iemaņas remontdarbos, māksla, grāmatvedība, manikīrs. Tāpat jaunieši iesaistījās dažādās ārpusmājas aktivitātēs, tajā skaitā kultūras un sporta nodarbībās.

Jaunieši, kuri piedalījās projektā, bija ļoti dažādi. Atšķirības bija gan izglītībā, veselībā, motivācijā, gan citos priekšnosacījumos rezultatīvā projekta īstenošanā. Tomēr jāatzīst, ka katrs no viņiem, ar dalību projektā paplašināja savus redzesloku, bieži vien izejot no savas komforta zonas, un saņēma impulsu pozitīvām pārmaiņām savā dzīvē.

2021. gada oktobris

[foogallery id=”6070″]