Projektā “PROTI un DARI!” sniegts atbalsts gandrīz 40 jauniešiem

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA” divus gadus darbojās projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā kā Rīgas pašvaldības stratēģiskais partneris. Projekta mērķa grupa bija NEET jaunieši (t.i., jaunieši, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu) vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Savukārt projekta mērķis bija attīstīt šo jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai […]