Caritas.lv

Konference – diskusija: “Bērni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes Rīgā – mūsu rūpes un atbildība”

Noslēdzoties sabiedrības izglītības mēnesim par bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm aktuālo problemātiku, nodibinājums “CARITAS LATVIJA” 29. septembrī organizēja tiešsaistes konferenci – diskusiju – “Bērni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes Rīgā – mūsu rūpes un atbildība”.

Konferenci atklāja Rīgas arhibīskapa – metropolīta Zbigņeva Stankeviča ievadvārdi, norādot uz tematikas vertikālo dimensiju. Arhibīskaps uzsvēra katra cilvēka cieņu, jo ikvienu Dievs ir radījis pēc sava attēla un līdzības. Viņš minēja piemērus, ka bērni ar īpašām vajadzībām var būt resurss, kas sabiedrībā veicina solidaritāti un līdzdarbību, mudina uz empātiju, līdz ar to viņu klātbūtne var būt kā svētība, ko jāspēj apjaust.

Turpinājumā ar prezentāciju par valsts sniegto atbalstu ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, uzstājās Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa. Jau pēc šīs pirmās prezentācijas izvērsās aktīvas dalībnieku diskusijas lieliskā pasākuma moderatora žurnālista Anša Bogustova vadībā, pateicoties kura prasmēm tikšanas noritēja ļoti pozitīvā atmosfērā. Nākamajā prezentācijā Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas ģimenēm un bērniem vadītāja Līga Tetere stāstīja par pašvaldības piedāvāto atbalstu un pakalpojumiem šai sabiedrības grupai.

Noslēgumā arī nodibinājums “CARITAS LATVIJA” valdes priekšsēdētāja Inese Švekle dalījās ar nodibinājuma pieredzi sociālo pakalpojumu jomā bērniem ar invaliditāti un veiktās vecāku aptaujas rezultātiem.

Spraigajās diskusijās tika meklēti jauni risinājumi, rastas atbildes vai vienkārši katrs varēja izteikt savu redzējumu un zināt, ka būs sadzirdēts un uzklausīts. Pasākums piesaistīja vairāk kā 60 dažādu jomu pārstāvjus – gan īpašo bērnu vecākus, gan profesionāļus, kuri strādā ar šiem bērniem ikdienā.

Konferences – diskusijas izskaņā raisījās doma, ka šādas tikšanās varētu kļūt par ikgadēju tradīciju. Lai gan konferencē skartie jautājumi un situācijas nav vieglas, tomēr nevar nepiekrist A. Bogustova teiktajam, ka tiem, kuri dara labu savā ikdienā, katra diena kļūst par svētdienu.

Konference ierakstā ir pieejama šeit – https://ej.uz/konference-diskusija

Konference – diskusija tika rīkota ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu.