Caritas.lv

Brīvprātīgais darbs Rīgas sociālās aprūpes institūcijās

2021. gada jūlija beigās un augusta sākumā starp nodibinājumu “CARITAS LATVIJA” un vairākām Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes institūcijām noslēgtas vienošanās par pakalpojuma “Brīvprātīgo sociālā atbalsta personu darba piesaiste un koordinēšana” sniegšanu. Visas vienošanās ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Noslēgtās vienošanās paredz brīvprātīgo atbalsta personu darba vietu nodrošināšanu šādās Rīgas pašvaldības institūcijās:

1) Rīgas sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers”;

2) Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs;

3) SIA “Rīgas 1. slimnīca”;

4) Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems”;

5) Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris”.

Brīvprātīgie sniedz emocionālu atbalstu, organizējot sarunas, mazinot cilvēku vientulību, vadot pastaigas, lasot priekšā grāmatas u.tml.). Brīvprātīgie tiks nodrošināti ar darba apģērbu, apliecību, iespēju robežās tiks segti transporta izdevumi.