Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Nr.9.2.2.3/18/A/014).

Projekta mērķis ir sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) 50 Rīgas pilsētas bērniem (vecumā līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot)) ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 10 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem. […]