“Caritas CARES! Reports 2019”

  “Caritas CARES! 2019” pētījums tiek veikts “Caritas Europa” dalīborganizācijās. 2019. gadā pētījuma priekšmets ir sociālo pakalpojumu pieejamība Eiropā. Pētījuma ietvaros tiek veikta aptauja to cilvēku vidū, kuri saņem palīdzību draudžu “Caritas”. Projekts noslēdzas 2019.gada oktobrī. Projektu finansē Eiropas Komisija Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās inovācijas programmā (2014. – 2020.gads).