Uzklausīšanas centrs

Uzklausīšanas centrs paredzēts bezpalīdzības situācijā nonākušajiem. Tajā tiks atvēlēts tikšanās laiks ar atbalsta personu, kura sarunas laikā iedziļināsies ikviena situācijā, izvērtējot iespējas palīdzēt. Uzklausīšanas centrā būs pieejama informācija par Rīgā pieejamiem pašvaldības un nevalstisko organizāciju piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem. Centrs attīstoties, centīsies sniegt palīdzību grūtībās nonākušajiem, kopīgi meklējot iespējas un risinājumus, iesaistot nozares speciālistus. Centrs primāri […]