Caritas.lv

Uzklausīšanas centrs

Uzklausīšanas centrs paredzēts bezpalīdzības situācijā nonākušajiem. Tajā tiks atvēlēts tikšanās laiks ar atbalsta personu, kura sarunas laikā iedziļināsies ikviena situācijā, izvērtējot iespējas palīdzēt. Uzklausīšanas centrā būs pieejama informācija par Rīgā pieejamiem pašvaldības un nevalstisko organizāciju piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Centrs attīstoties, centīsies sniegt palīdzību grūtībās nonākušajiem, kopīgi meklējot iespējas un risinājumus, iesaistot nozares speciālistus. Centrs primāri nav paredzēts materiālās palīdzības sniegšanai. Tajā tiks veltīts laiks katram grūtībās nonākušajam ne tikai īslaicīgā uzklausīšanā un padomdošanā, bet nepieciešamības gadījumā sniedzot ilgtermiņa pavadību.

Mūsu cerības spēks šai misijai ir Kunga žēlsirdība un līdzjūtība. Viens no nopietnākajiem nabadzības veidiem ir vientulība un bezcerība, tādēļ Uzklausīšanas centrā aicināts ikviens, kurš atrodas izolētībā un trūkumā.

Uzklausīšanas centrs atrodas Vecrīgā, Pils ielā 5-1, Sāpju Dievmātes katoļu draudzes svētdienas skolas telpās. Pieņemšanas laiki: pirmdienās no pl.18:00 līdz pl.20:00 un otrdienās no pl.16:00 līdz pl.18:00.

Pieteikšanās pa telefonu, iepriekš zvanot : 29552102 vai rakstot – info@caritas.lv

Projekts tiek īstenots no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim ar ASV Bīskapu konferences finansiālu atbalstu.