Attīstības plāns 2019.-2021.gadam

“Caritas Latvija” attīstības plāns ietver četrus darbības virzienus un katrs no tiem ir vērsts, lai sasniegtu četrus konkrētus rezultātus: 1) organizācijas identitātes, kapacitātes un profesionālisma stiprināšana – a) Caritas tīkla stiprināšana draudzēs; b) projektu vadības spējas stiprināšana; c) Caritas Akadēmijas izveide; d) komunikācijas plāna ieviešana; 2) strukturālās plānošanas izvēršana – a) “Caritas Internationalis” vadības standartu […]