Caritas.lv

Attīstības plāns 2019.-2021.gadam

“Caritas Latvija” attīstības plāns ietver četrus darbības virzienus un katrs no tiem ir vērsts, lai sasniegtu četrus konkrētus rezultātus:

 • 1) organizācijas identitātes, kapacitātes un profesionālisma stiprināšana –
 • a) Caritas tīkla stiprināšana draudzēs;
 • b) projektu vadības spējas stiprināšana;
 • c) Caritas Akadēmijas izveide;
 • d) komunikācijas plāna ieviešana;
 • 2) strukturālās plānošanas izvēršana –
 • a) “Caritas Internationalis” vadības standartu ieviešanas uzlabošana;
 • b) 2021.-2023.gada stratēģiskā plāna sagatavošana;
 • c) diecēzes līmeņa Caritas centra izveide;
 • d) dažāda līmeņa partnerību stiprināšana;
 • 3) rūpes par sabiedrības atstumtajām grupām –
 • a) sociālā pakalpojuma nodrošināšana bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm;
 • b) ģimeņu atbalsta programmas izstrāde;
 • c) sociālā riska grupas atbalsta programmas izstrāde;
 • d) dažādu sociālo grupu interešu aizstāvība;
 • 4) finansiālās stabilitātes veicināšana –
 • a) maksas sociālo pakalpojumu ieviešana;
 • b) mentoringa un supervīziju pakalpojuma ieviešana;
 • c) līdzekļu piesaistes plāna ieviešana;
 • d) sociālās uzņēmējdarbības projekta ieviešana.