Caritas.lv

SENIORI, BRĪVPRĀTĪGO ATBALSTĪTI, DODAS EKSKURSIJĀ UZ ZOOLOĢISKO DĀRZU

30. augustā Starpkonfesionālā kristīgā pansionāta „Saulriets” seniori devās ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Tas bija labdarības pasākums, jo varēja īstenoties, pateicoties daudzu brīvprātīgo un atbalstītāju sniegtajai palīdzībai.

Pansionāts „Saulriets” atrodas Rīgā, Mārupes ielā 14, un darbojas jau kopš 1999. gada 25. septembra. Sākotnēji tas tika veidots, lai palīdzētu Āgenskalna baptistu draudzes sirmgalvjiem, taču šobrīd pansionātā dzīvo seniori ar dažādu ticības un dzīves pieredzi, viņu vidū arī katoļi. Divvietīgās istabiņās pastāvīgi dzīvo 14 klienti – 12 sievietes un divi vīrieši vecumā no 68 – 92 gadiem. Gandrīz visiem viņiem ir dažāda veida kustību ierobežojumi, kas liek pārvietoties ar ratiņkrēsliem u.c. tehniskiem palīglīdzekļiem. Domājot par senioru fiziskajām un psihoemocionālajām vajadzībām, pēdējā pusgada laikā ir ieviesti vairāki terapiju veidi – mākslas, dejas un kustību, ergo, kā arī dzīvnieku asistētā terapija.

2013. gada jūnijā domubiedru grupa nodibināja fondu “VIA VERITAS”. Viens no tā mērķiem ir ieviest dažādas inovatīvas metodes senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai, labizjūtas veicināšanai un radošu aktivitāšu ieviešanai ikdienā – gan veicinot viņu fizisko aktivitāti, gan arī radošu pašizpausmi drošā, terapeitiskā vidē. Fonds „VIA VERITAS” ir izveidojis ciešu sadarbību ar pansionātu „Saulriets”, un tās rezultātus jau var baudīt. Piesaistot dažādus atbalstītājus, pansionātam ir sarūpēti dzīvnieki, par kuriem klienti var priecāties katru dienu – šinšillas, pundurtrusis, amadīni un pērļu vistiņas. Pansionātā esošo dzīvnieku terapeitiskais efekts uz pansionāta iemītniekiem ir redzams ikvienam apmeklētājam – seniori rūpējas par dzīvniekiem, tos baro, “runājas” ar tiem un priecājas tos vērojot.

Vēloties iepriecināt pansionāta klientus, jau ilgāku laiku gaisā virmoja ideja par Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējumu kādā no vasaras mēnešiem, kas būtu vērtīga pieredze un paplašinātu viņu ikdienas robežas. Turklāt ierobežoto kustību resursu dēļ senioru aktivitātes lielākoties notiek pansionāta telpās vai klātesošajā pagalmā un daudzi no viņiem gadiem nebija bijuši ārpus šīs teritorijas. Lai pansionāta klienti varētu doties ekskursijā, bija nepieciešami vairāki resursi – īpaši pielāgots transports, ēdināšanas nodrošināšana ārpus pansionāta telpām, šoferi un brīvprātīgie, kuri vadātu seniorus ratiņkrēslos, kā arī pavadošais personāls – cilvēki, kuriem pansionāta klienti uzticas, kurus pazīst. Sapratām, ka ar mūsu pašu spēkiem nepietiks…

 

Bet Dievam nekas nav neiespējams! Kopīgi lūdzot par šo ideju un runājot par to, Dievs atvēra cilvēku sirdis. Mūsu ideju sadzirdēja un tai atsaucās nodibinājums „Caritas Latvija” Dinas Puķītes personā, kura palīdzēja aktualizēt pansionāta „Saulriets” un fonda „VIA VERITAS” ideju, un mums sāka pieteikties pirmie brīvprātīgie – jaunieši no Rīgas Katoļu ģimnāzijas: Dāvids, Valters un š.g. absolvente Klinta. Tad iepazinām Nauri no Rīgas Sv. Terēzītes no Bērna Jēzus draudzes, kurš mums palīdzēja dažās praktiskās vajadzībās un šajā ekskursijā kalpoja ar savu transportu, piekabē uz Zooloģisko dārzu aizvedot ratiņkrēslus. Iepazinām arī atsaucīgo ģimeni Arni un Aiju no Sv. Terēzītes no Bērna Jēzus draudzes, kuri arī izlīdzēja ar savu transportu un brīvprātīgo darbu. „Betlēmes žēlsirdības mājas” puiši Uldis un Aigars palīdzēja iecelt seniorus transportā un izcelt no tā, savukārt Ilvars kalpoja kā šoferītis, vadot laipni šim nolūkam palienēto Katoļu ģimnāzijas busiņu. Paldies arī Ļenai, kuru kā brīnišķīgu kalpotāju iepazinām jau jūnijā, kad pansionāta seniori devās uz tuvējo kafejnīcu, lai nosvinētu, nu jau mūžībā aizgājušā seniora Jāņa vārda dienu. Paldies arī pansionāta darbiniecēm – aprūpētājai Laumai, kura pēc nostrādātās diennakts maiņas pansionātā turpināja kalpot kā brīvprātīgā, un aprūpētājai Veltai, kas palika pansionātā rūpēties par tiem, kuri nebija spējīgi doties ekskursijā.

Priecājāmies arī par darbinieku un brīvprātīgo bērniem – Annemariju, Markusu, Tomu un Arti, kuri kuplināja mūsu draudzīgo kompāniju. Tā mums bija brīnišķīga starppaaudžu sadarbības pieredze. Mūsu vidū bija visas paaudzes – bērni, jaunieši, pieaugušie un sirmgalvji. Izbraukumu fotogrāfijās iemūžināja KBV fotoreportiere Anita, brīvprātīgie Ilvars, Aija u.c.

Īpaši lielu prieku senioriem sagādāja iespēja ar gardumiem pabarot Lauku sētas iemītniekus – bezbēdīgās un mazliet draiskās kaziņas. Eksotiskās žirafes priecēja ar savu eleganto izskatu, savukārt jautrie surikati izraisīja mīļus smaidus senioru sejās. No Zooloģiskā dārzā mītošajiem putniem īpašu ievērību izpelnījās paradīzes dzērves un pāvi, kas tika „pieķerti” brīvi pastaigājamies pa apmeklētāju celiņiem, savukārt iedvesmojošs šķita pieklājīgo vecumu sasniegušais bruņurupucis. Pusdienojot turpat, Ķīšezera krastā, paviesojāmies arī pie lāčiem, kuri patvērumu no siltuma meklēja gan ūdenī, gan noēnotajās alās.

Esam pateicīgi par visu brīvprātīgo pašaizliedzīgo ieguldījumu, mīlestību un sirsnību. Paldies Dievam par vadību, apsardzību un skaisto, saulaino laiku! Paldies visiem, kas iestājās ar savām lūgšanām, lai šis pasākums varētu notikt. Paldies Rīgas Katoļu ģimnāzijai un brīvprātīgajiem par transportu. Pateicamies par nodibinājuma „Caritas Latvija” sponsorētajām ēdināšanas izmaksām, fonda „VIA VERITAS” apmaksātajām brīvprātīgo ieejas biļetēm, kā arī par pretimnākošo attieksmi no Rīgas Zooloģiskā dārza vadības un darbinieku puses. Kopīgiem spēkiem paveicām šo brīnišķīgo kalpojumu Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Pansionāta „Saulriets” seniori tika ļoti iepriecināti un ir pateicīgi par šādu iespēju izbaudīt piepildītu, saulainu un jauku dienu.

Esiet vienmēr mīļi gaidīti senioru mājā – pansionātā „Saulriets”! Mūsu sirmgalvji ļoti priecājas par katru mīļu apmeklētāju.

Iveta Ozoliņa, pansionāts “Saulriets”, fonds “VIA VERITAS”,

foto: Anita Sosnare

pārbublicēts no www.katolis.lv