Caritas.lv

NEDĒĻA SKAUTISMA GARĀ BRUKNĀ

Jau gandrīz nedēļa pagājusi, bet joprojām dzīvojam atmiņās par piedzīvoto. Veselu nedēļu no 3.jūnija līdz 9.jūnijam mēs dzīvojām brīnišķīgajā Bruknas muižā. Nometnē „Piedzīvojums džungļos”, kas notika skautisma garā un kuru organizēja „Caritas Latvija” sadarbībā ar Kalkutas māsām un Eiropas Gaidu un skautu kustību, piedalījās 23 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem no trūcīgām ģimenēm. Lielākā daļa bērnu pirms tam bija apmeklējuši Kalkutas māsu svētdienas skolu, bet pārējie pieci bija no Saldus puses.

 

 

Nedēļa sākās ar lielisku iepazīšanās dienu, kuras laikā notika iepazīšanās spēles, sadarbība grupiņās. Individuāli izveidojām savus atmiņu blociņus, kur visas nedēļas garumā pierakstījām atmiņas, spilgtus notikumus un novēlējumus.

Otrdiena pēc visām skautu tradīcijām sākās ar karoga pacelšanu un sadalīšanos pa bariņiem. Izveidojās četri vilcēnu bariņi. Notika aktīvas nodarbības, kuru laikā varēja iemācīties siet mezglu, zāģēt ar zāģi. Tāpat bērni uzzināja vairāk par Latvijas karogu. Pēcpusdienā visi kopā aizrautīgi veidojām galdu, pie kura turpmākās dienas ēdām gan brokastis, gan pusdienas.

Nākamajās dienās brīvprātīgie kopā ar bērniem devās dabas iepazīšanā un izpētē (orientēšanās trase mežā), pirms tam apgūstot kompasa lietošanu, slepeno šifru un debespušu noteikšanu, koku un putnu dažādību. Meža trasītē bērni izpildīja dažādus uzdevumus komandās.

Tāpat kopā ar bērniem runājām par veselīgu uzturu, pēc tam kopīgi pastaigājoties gar Bruknas dobītēm un meklējot sev pazīstamus augļus un dārzeņus. Tāpat bērni uzzināja, kā rīkoties dažādās situācijās, piemēram, zibens, negaisa, suņu uzbrukuma un ugunsgrēka laikā.

Piektdien īstā vilcēnu noskaņās darbojāmies radošajās darbnīcās. Mācījāmies pīt, līmēt, veidot mūzikas instrumentus, bet dienas otrā pusē notika olimpiāde. Par tajā sakrātiem punktiem bērniem bija iespēja doties uz tirdziņu un „nopirkt” sev kādu dāvaniņu.

Tuvojoties nometnes beigām, piektdien un sestdien kopā ar bērniem atpūtāmies. Kopīgi izspēlējām „Lielo spēli”, kur bērniem, izmantojot iegūtās zināšanas vajadzēja pārvarēt dažādus šķēršķus un izpildīt uzdevumus.

Tas prieks, kas pildīja bērnu acis un tās skumjas, kas bija atgriežoties mājās parāda, ka viss izdevās kā plānots. Eiropas Gaidu un skautu meiteņu vadītāja Ilona Griboņika norāda, ka pēdējā dienā bērni stāstīja, cik ļoti viņiem paticis vakara ugunskurs, kā arī lielā spēle. Tāpat viņa norādīja, ka ar šiem bērniem plānots darboties arī tālāk. Ja būs iespējas un interese no bērnu puses, tad turpināsies skautisma nodarbības. Ja nē, tad viņa meklēs citus veidus, kā integrēt un strādāt ar šiem bērniem.

Vēlamies teikt lielu paldies Bonifatiuswerk, Eiropas Gaidām un skautiem un Caritas Latvija, protams, arī priesterim  Andrejam Mediņam un „Kalnu svētību’’ kopienai kā arī Kalkutas māsu kopienai.

Teksts un foto: Signe Smilga