Caritas.lv

„CARITAS” EKSKURSIJA UZ SKAISTKALNI – PRIEKAM UN SADRAUDZĪBAI

Lai sagādātu prieku grūtībās nonākušiem cilvēkiem, kā arī veicinātu sadraudzību viņu un draudzes locekļu vidū, Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles „Caritas” grupa 8. jūnijā organizēja ekskursiju uz Skaistkalni. Ideja par šāda pasākuma rīkošanu radusies draudzes prāvestam Jurim Jalinskim, bet tās īstenošanā – ekskursijas plānošanā un cilvēku aicināšanā – iesaistījušies katedrāles draudzes locekļi, kas iesaistījušies šai tuvākmīlestības kalpošanai.

 

Atbildīgā par „Caritas” grupu Aija Upīte stāsta: „Izdevās ļoti jauki un sirsnīgi! Pateicība Dievam! Pirmā apstāšanās bija Bārbelē, Ausekļu dzirnavās, kur uzzinājām par senajiem amatniecības un sadzīves priekšmetiem, bērniem bija iespēja spēlēties rotaļu laukumā. Ausekļu dzirnavās mums pievienojās priesteris Ingars no Pļaviņām. Tālāk devāmies uz Skaistkalnes baznīcu, kur vēstures skolotājs Ingus mums pastāstīja par Skaistkalnes un tās baznīcas vēsturi. Pie Skaistkalnes Dievmātes visi ekskursijas dalībnieki aktīvi rakstīja lūgumus. Tad priesteris Ingars celebrēja Sv. Misi un sprediķī uzsvēra to, ka arī ciešanās cilvēks spēj iegūt ļoti vērtīgas atziņas un izkopt tādus tikumus kā pazemība, pacietība, drosme. Tāpat viņš teica, ka ir jāmācās atdod visu Kungam, arī ciešanas, jāmācās tās nest kā upuri. Pēc Sv. Mises ēdām ļoti garšīgas pusdienas Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcā, bet atceļā iebraucām Vecumniekos, saimniecībā “Jūras”, kur aplūkojām skaistas koka skulptūras, to vidū arī Kristus skulptūru. Diena bija saulaina, un visi satiktie cilvēki bija sirsnīgi un atsaucīgi. Jutām Dieva apsardzību un gādību. Atpakaļceļā teicām arī pateicības lūgšanu Kungam.”

Evija Vizule, kas arī piedalījās ekskursijā, atzīst: „Guvu neaizmirstamu pieredzi un prieku, galvenokārt no tā, cik laimīgi jutās tie cilvēki, kuru dēļ ceļojums tika organizēts!”
Aija Upīte sirsnīgi pateicas visiem cilvēkiem, kas ziedojuši Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles „Caritas”, jo ekskursija varēja notikt, pateicoties šiem ziedojumiem.

informācija paņemta no www.katolis.lv