Caritas.lv

Aicinām darbā galveno grāmatvedi

Nepieciešamā kvalifikācija:

 1. Akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs.
 2. Darba pieredze galvenā grāmatveža amatā vismaz 3 gadi.
 3. Atsaucība un ieinteresētība organizācijas darbā, vēlme sniegt savu ieguldījumu un atbalstu kopīgo mērķu sasniegšanai.
 4. Labas datorprasmes, izcilas prasmes darbā ar MS Excel un ar grāmatvedības programmām.
 5. Pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaiti un pārskatu sagatavošanu nevalstiskajām organizācijām, kam ir sabiedriskā labuma statuss, kā arī ES projektu realizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 6. Labas latviešu, vēlamas angļu valodas zināšanas.
 7. Atbildības izjūta, uzmanība, precizitāte.

Darba pienākumi:

 1. Organizēt grāmatvedības procesu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un iekšējiem organizācijas procesiem – dokumentu un informācijas apstrāde un iegrāmatošana.
 2. Apkopot un analizēt organizācijas finanšu darbības rādītājus un sagatavot nepieciešamo informāciju organizācijas vadībai.
 3. Uzraudzīt grāmatveža darbu, noteikt darba uzdevumus.
 4. Nodrošināt ikmēneša grāmatvedības atskaišu un finanšu pārskatu iesniegšanu valsts institūcijām, kā arī citiem sadarbības partneriem, kā arī projektu finanšu atskaišu sagatavošanu finanšu devējiem.
 5. Nodrošināt gada pārskata savlaicīgu, pareizu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī sadarbība ar zvērinātu revidentu finanšu pārskata auditam.
 6. Pārstāvēt organizāciju VID un pēc nepieciešamības citās valsts iestādēs.
 7. Ar grāmatvedību un bankas operācijām saistītu darbu veikšana.

Piedāvājam:

 1. Atbildīgu un interesantu darbu nevalstiskajā organizācijā.
 2. Iespēju paplašināt zināšanas un profesionālas iemaņas.
 3. Iespēju piedalīties organizācijas īstenotajos projektos.

Pieteikuma dokumentus – motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas – iesūtīt  uz e-pastu: info@caritas.lv.