Caritas.lv

Young Caritas Latvija nākotnes plāni un virziens.

Caritas Baltijas valstu & Caritas Europa seminārā, kurš notika Rigā 28, 29 februārī, nostiprinājās arī Young Caritas Latvijas nākotnes plāni un virziens.

Young Caritas Baltijas valstu un Somijas seminārs pulcēja arī Young Caritas organizāciju pārstāvjus, lai pārrunātu un dalītos savā darbā ar labākājiem prakses piemēriem. Seminārs bija vieta ideju apmaiņai, iespēja mācīties vienam no otra pieredzes un stiprināt sadarbību. 

Semināra laikā dalībnieki uzklausīja un piedalījās prezentācijās un diskusijās, galveno uzmanību pievēršot tādām tēmām jauno brīvprātīgo piesaistīšana un sabiedrības informēšana par Young Caritas aktivitātēm,  dalībniekiem bija iespēja demonstrēt veiksmīgus projektus un iniciatīvas, ko īstenoja to attiecīgās Caritas organizācijas.
Kopumā Young Caritas Baltijas valstu un Somijas seminārs dalībniekiem bija vērtīga iespēja satikties, mācīties un sadarboties Caritas misijas virzīšanā, sociālā taisnīguma un solidaritātes veicināšanā Baltijas reģionā.
Young Caritas vadlīnijas pieejamas šeit: https://youngcaritastoolkit.caritas.eu/
Vērtīgākās atziņas un secinājumi no semināra:
  • Tīklošanas iespējas: dalībnieki novērtēja iespēju satikt citu Caritas organizāciju pārstāvjus, veicinot sadarbību un zināšanu apmaiņu.
  • Mācīšanās un iedvesma: dalībnieki prezentācijas atzina par informatīviem un iedvesmojošiem materiāliem, gūstot vērtīgas atziņas un praktiskas sava darba stratēģijas.
  • Kopības sajūta: Seminārs radīja kopības un piederības sajūtu Caritas jauniešu līderu vidū,  motivējot dalībniekus turpināt  žēlsirdības darbus
Dalībnieki izteica vēlmi pēc semināra uzturēt komunikāciju un apsvērt sadarbības iespējas.
Plašāks ieskats par Young Caritas Europa ieviestajiem principiem un vadlīnijām darbā ar jauniešiem, iespējams atrast te: https://youngcaritastoolkit.caritas.eu/young-caritas-yc-what-and-why/