Caritas.lv

Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā (Nr. 9.2.2.3/22/A/024)

Projekta mērķis ir sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) 50 Rīgas pilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs (turpmāk – bērni ar funkcionāliem traucējumiem), lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 15 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem, aizbildņiem (likumiskajiem pārstāvjiem) vai audžuģimenēm.

ESF projekta 3. kārtas ietvaros nodibinājums “CARITAS LATVIJA” Sociālo pakalpojumu centrā “Terēzes Māja” Ojāra Vācieša ielā 6/1, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā”.

Projekta ietvaros sociālos pakalpojumus līdz jūnija beigām jau uzsākuši 48 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, vēl 2 bērni uzsāks pakalpojumu līdz augusta beigām. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piedāvājam arī bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

Bērnu likumiskie pārstāvji (vecāki, vecvecāki, aizbildņi, audžuģimenes) ir ļoti pateicīgi par nodibinājuma “Caritas Latvija” bezmaksas sniegto pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tā apmēru un kvalitāti. Pārstāvji atzīst, ka pakalpojuma saņemšanas laikā bērnu funkcionālās spējas ir acīmredzami uzlabojušās. Ir arī atsauksmes no mācību iestādēm par šo bērnu attīstības progresu.

Citāts no kāda vecāka atsauksmes: “Es, kā vecāks, esmu ļoti apmierināta ar bērnam sniegto pakalpojumu. Esmu pateicīga par speciālistu spēju ieraudzīt bērna vajadzības. Speciālisti spēja pielāgot individuālu pieeju bērnam, ieraudzīt bērna iekšējo pasauli, viņa būtību un to atvērt, ieraudzīt bērna individualitāti. Tika atvērta bērna krāsainā pasaule un tā atklāta bērnam. Bērns sāka sevi pieņemt, ir kļuvis priecīgs un komunikabls”.

Projekta vadītāja Inese Švekle

29.06.2023.