Caritas.lv

SIA “Caritas misija” piešķirts sociālā uzņēmuma statuss

Nodibinājuma “Caritas Latvija” izveidotajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Caritas misija” ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss.

Lai pilnveidotu sniegtos sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodibinājums “Caritas Latvija” jau pavasarī reģistrēja uzņēmumu “Caritas misija”, kura darbības mērķis ir karitatīvais darbs ar mazaizsargātām sabiedrības grupām, brīvprātīgā darba veicināšana, dažāda veida sociālo, atbalsta un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, tālākizglītības un mūžizglītības veicināšana. Lai pilnvērtīgi varētu īstenot šos mērķus, kā arī saņemt sociālajai uzņēmējdarbībai paredzētos atbalsta instrumentus, SIA “Caritas misija” bija būtiski iegūt sociālā uzņēmuma statusu. Labklājības ministrijas izveidotā komisija izvērtēja SIA “Caritas misija” iesniegto dokumentāciju un komisijas sēdē sniegto informāciju un atzina SIA atbilstību Sociālā uzņēmuma likumā noteiktajiem kritērijiem sociālajiem uzņēmumiem.

Šobrīd SIA “Caritas misija” Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir piereģistrēta kā viena sociālā pakalpojuma, t.i., aprūpes mājās pakalpojuma, sniedzēja. SIA sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu sniedz atbalsta personas ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumu. Nākotnē plānots attīstīt mazaizsargātām grupām nepieciešamo sociālo pakalpojumu klāstu un veicināt to plašāku pieejamību.