Caritas.lv

Kokneses sv. Jāņa Kristītāja draudze

Koordinatore: Ilze Vilcāne, telefons: 29417680