Caritas.lv

Rīgas Sv.Trīsvienības draudze

Koordinatore: Valda Ozoliņa, telefons 26065836