Caritas.lv

Sociālā mentora atbalsts ikdienas situāciju risināšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejams visā Latvijā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) noslēdzis septiņus sadarbības līgumus ar nevaldības organizācijām par sociālā mentora pakalpojuma sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā ieradušies Latvijā, ikdienas situāciju risināšanā. Finansējuma ietvaros pakalpojumu saņems vismaz 7 000 Ukrainas iedzīvotāju, un tas jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā.  

Jaunie sadarbības partneri izraudzīti SIF organizētajā tirgus izpētes procesā 15 reģionos. Sociālā mentora pakalpojumu nodrošinās Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”, nodibinājums “Caritas Latvija”, biedrība “Patvērums “Drošā māja””, Biedrība “Gaišo domu platforma”, Mācību centrs “FIBRA”, nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” un biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”. Līgumu kopējā vērtība ir 700 000 EUR.

Iepriekš vēstīts, lai pēc iespējas operatīvāk sniegtu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā nokļuvuši Latvijā, SIF sadarbībā ar Labklājības ministriju ir izveidojis jaunu atbalsta pakalpojumu. Lai saņemtu sociālā mentora pakalpojumu, Ukrainas iedzīvotājiem ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Sociālo dienestu sociālie darbinieki izvērtēs katra klienta individuālo gadījumu, un nepieciešamības gadījumā piesaistīs SIF nodrošinātu sociālo mentoru.

Pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā un tiek īstenots sadarbībā ar 43 pašvaldību sociālajiem dienestiem, tā nodrošinot ērtā un vienkāršā veidā atbalstu uzņemšanas vietā. Pakalpojumu šobrīd jau izmanto 295 cilvēki no Ukrainas.

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem būs pieejams 60 dienas un sniegs praktisku palīdzību dažādu ikdienā būtisku jautājumu risināšanā. Tādējādi tiks veidota cilvēku izpratne par dzīvi Latvijā, palīdzot reālajās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu dažādu formalitāšu sakārtošanā, piemēram, dzīvesvietas, apģērba un darba iespēju nodrošināšanā vai nokļūšanai līdz palīdzības saņemšanas vietai.

Lai nodrošinātu atbalstu, šobrīd piesaistīti aptuveni 50 sociālie mentori. Savukārt, augot pieprasījumam, plānots palielināt sniegtā pakalpojuma kapacitāti līdz 250 sociāliem mentoriem vai vairāk.

Pakalpojumu būs iespējams nodrošināt līdz 2023.gadam vai pieejamā finansējuma beigām. Vienlaikus SIF sadarbībā ar nodibinājumu “Caritas Latvija” turpinās arī nodrošināt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts. 

Avots: www.sif.gov.lv