Caritas.lv

Caritas CARES! 2021

“Caritas CARES! 2021” pētījums tiek veikts “Caritas Europa” dalīborganizācijās. 2021. gadā pētījuma priekšmets ir iekļaujošs darba tirgus, tā pieejamība un sociālās ekonomijas loma.

Projekts noslēdzas 2022. gada janvārī/februārī. Projektu finansē Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI).

Pētījuma veikšanā “Caritas Latvija” sadarbojas ar sociologu Māri Brantu, kurš ir autors virknei pētījumu sociālās politikas jomā, tai skaitā par darba tirgu un visnabadzīgāko iedzīvotāju iekļaušanu.