ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001)

Projekta ietvaros nodibinājums “CARITAS LATVIJA” ir iesaistījis nodarbinātības pasākumā bezdarbnieku, noslēdzot darba līgumu par logopēda amata veikšanu no 2019. gada 20. maija līdz 2020. gada 19. maijam. Darba izpildes vieta – Rīga, Klostera iela 5 un O. Vācieša iela 6. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālo filiāli.