Daugavpils Jēzus sirds draudze

Koordinatore: Ināra Boluža-Bolūde, telefons 29621537 Daugavpils Jēzus sirds draudzē Caritas grupa izveidota 2022.gadā